Dades Inscripció / Incription Data / Datos Inscripción

  • La Devolució serà per l'import total de la quota de la inscripció amb una penalització de 5€. The refund amount is the inscription fees with 5€ of penalitzation. La devolución será por el total importe de la cuota con una penalización de 5€.
 

Verification